Menu

Miniputterne 1-3 årige

Miniputterne - Gylling Gymnastik 2023/2024

Miniputterne er et forældrebarn gymnastikhold for 1-3 årige ifølge med en (maks. 2) voksne. Det er gymnastik hvor du aktivt deltager med dit barn. Holdet styres og planlægges af en træner.

Miniputterne er tid til aktiv samvær og nærvær. Det skal være sjovt, samtidig med at vi får sved på panden og pulsen op. Vi skal bevæge os til musik, lære at bruge vores krop og tumle i forskellige redskabsbaner.

Sæsonen starter Tirsdag d. 5. september 2023

Miniputterne holder til på Gylling Skole i gymnastiksalen hver tirsdag fra kl. 16:30–17:15.

En typisk gymnastiktime består af: 

• Godaw sang
• Sanglege eller andre aktive øvelser
• Redskabsbaner
• Farvelsang

Fokus på dit barn:
Det er vigtigt det er en hyggelig og sjov time, at gå til gymnastik. Gymnastik er en unik time i en hektisk hverdag, hvor man har fokus på sit barn. Gymnastik er ikke en time i mødregruppe. Selvfølgelig må man gerne tale sammen som voksne, men mødregruppe-snak hører ikke til her! Trænerne har brugt deres fritid på, at planlægge gymnastiktimen, så deltag aktivt og aftal en anden dag til hyggesnak.

Genkendelighed:
På miniput holdet arbejder vi meget i gentagelser. Det kan derfor godt være i synes den samme sang eller øvelse går meget igen, men genkendelighed er vigtig i udviklingen af 1 til 3 årige.

Deltag aktivt:
Der er stor forskel på hvad en 1 årig og en 3 årig kan motorisk. Trænerne forsøger at ramme alle aldre, men der vil selvfølgelig være øvelser ens barn måske ikke lige kan endnu. Så laver man bare en anden øvelse imens. Det er vigtigt, at de voksne deltager aktivt. Børnene ser og aflæser os voksne – det er den måde de lærer på i den alder. Så selvom man kan se åndsvag ud i en øvelse, er det vigtigt at i, deltager aktivt.

Søskende:
Søskende er velkommende. Har man større søskende med skal man dog huske at det er gymnastik for 1-3 årige, enten deltager søskende aktivt i programmet og udviser hensyn til de små. Ellers forholder de sig roligt enten i omklædningen eller i det ene hjørne. Brug af Ipad og mobil, kun i omklædningen.

Hvis mit barn bliver ked af det:
Alle kan blive kede af det. Bliver man rigtig ked af det, vil vi opfordre til at i går ud i omklædningsrummet og trøster og kommer tilbage og deltager når barnet har fundet ro.

Ferie:
Gylling Gymnastik følger skolernes ferie.

Hvis vi ikke kan komme eller kommer for sent:
Gymnastik skal ikke være stresset. Man møder derfor kun op når det kan passe ind i hverdagen. Kan man ikke komme behøver man ikke melde afbud. Kommer man for sent, lister man bare ind og er med, men vi ser gerne at man møder til tiden. 

Sikkerhed:
- Ingen strømper. Brug evt. gymnastiksko. Børnene kan let glide og slå sig, hvis de har strømper på.
- Ingen sut. Når vi laver redskabsbaner fraråder vi sut. Hvis barnet falder, kan man virkelig slå sig med en sut i munden.
- Alle hjælper alle. Der skal altid stå en voksen ved redskaber hvor børnene kravler op i højden. Her er det vigtigt man også hjælper hinandens børn.
- Gylling Gymnastik er ikke forsikret, det er jeres egen forsikring, der skal dække hvis der mod forventning sker skader.

Trænere:
Trænerne i Gylling Gymnastik er frivillige ubetalte trænere. Trænerne er derfor ikke uddannet, men tilbydes kurser gennem DGI. Du kan forvente, at min én træner på holdet har været på minimum 1 kursus, eller vil komme dette i løbet af sæsonen.
Deraf det billige kontingent (500,-) som er langt under halv pris af andre gymnastikhold. Vi forventer derfor, at alle hjælper alle, både med opstilling / oprydning og hinandens børn hvis de har brug for en hånd.

Du kan dog forvente, at der møder en forberedt træner op, til hver gymnastiktime. Hvis trænerne er forhindret, vil man som udgangspunkt forsøge at få en anden til at tage holdet den pågældende dag. Evt. en anden forældre eller en fra bestyrelsen. Kun i yderste konsekvens aflyses en planlagt gymnastiktime.

Trænere møder senest 5 min. inden start, med nøgler.

Er der nogle, der har spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er man velkommen til at kontakte udvalgsformand Signe Kaysen:

mail: skpetersen@hotmail.com
sms/opkald: 28 26 83 30 (efter kl. 16:00)

Vi håber I vil få nogle fantastiske gymnastiktimer med jeres børn.

Med venlig hilsen
Gylling Gymnastik