Menu

Om Gylling eSport

Gylling eSport er en afdeling af Gylling Sport og Idræt.

Gylling eSport er beliggende ca. 30 km. syd for Aarhus. (Ca. 10 km. syd for Odder)

Gylling eSports læringsregler tager udgangspunkt i Gylling Sport og Idræts grundværdier, som er: Tryghed, Nærhed & Sammenhold.

Vi arbejder ud fra tesen om, at bredden skaber eliten. Vi har en god grundstamme af fagligt stærke trænere og en bestyrelse, der arbejder hårdt på, at skabe professionelle rammer for træning, læring og udviklingen af udøver.

Vi afholder ugentlig træning med forskelligt fokus på, at udvikle den komplette esports-udøver. Vores træning tager udgangspunkt i den enkelte spiller og holdet som en helhed. Trænerne arbejder med konstruktiv kritik med fokus på udvikling og sætter en ære i, at skabe sammenhold på tværs af alder, køn og niveau. Vi vil i Gylling eSport gerne have plads til alle og derfor vægter vi en ordentlig tone blandt vores medlemmer meget højt.

Vores træningssessioner foregår både online, offline, i sportshallen, i køkkenet, samt ved brug af eksterne trænere og foredragsholdere. Vi håber, at være med til, at skabe en større forståelse for, hvad det kræver som esports-udøver, at deltage på topplan og vil deltage aktivt i udbredelse af sporten i Danmark.

Som esports-udøver mener vi, at man opnår kompetencer som i fremtiden vil være attraktive for arbejdsmarkedet, da de færdigheder, der opnås vil styrke ens evne til at kommunikere, skabe innovative løsninger, samt fuld forståelse af teknologiske muligheder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gylling eSport er en del af Gylling Sport og Idræt og efterlever værdierne i vores hovedforening. Vi samarbejder med DGI Esport, Esport Danmark, DIF, har skrevet under på det etiske kodeks for esport i Danmark og arbejder generelt ud fra, at bredden skaber eliten. Gylling eSport har eksisteret siden efteråret 2017.

eSports-udvalget

Udvalgsformand og esports-træner
profilepic
Peter Dalsgaard Larsen
Mini Knights og Young Knights
esports-træner
profilepic
Michael Storgaard
Mini Knights
esports-træner
profilepic
Magnus Kjær Ruberg Jensen
LoL Knights
Fysisk træner
profilepic
Lars Larsen
iCamps
Udvalgsmedlem
profilepic
Klaus Udbye Agesen
Udvalgsmedlem