Menu

Om Gylling eSport

Gylling eSport er en afdeling af Gylling Sport og Idræt.

Gylling eSport er beliggende ca. 30 km. syd for Aarhus. (Ca. 10 km. syd for Odder)

Gylling eSports læringsregler tager udgangspunkt i Gylling Sport og Idræts grundværdier, som er: Tryghed, Nærhed & Sammenhold.

Vi arbejder ud fra tesen om, at bredden skaber eliten. Vi har en god grundstamme af fagligt stærke undervisere og en bestyrelse, der arbejder hårdt på, at skabe professionelle rammer for undervisning, læring og udviklingen af udøver.

Vi afholder ugentlig undervisning og improvements camps (iCamps) med forskelligt fokus på, at udvikle den komplette eSports-udøver. Vores undervisning tager udgangspunkt i den enkelte spiller og holdet som en helhed. Trænerne arbejder med konstruktiv kritik med fokus på udvikling og sætter en ære i, at skabe sammenhold på tværs af alder, køn og niveau. Vi vil i Gylling eSport gerne have plads til alle og derfor vægter vi en ordentlig tone blandt vores medlemmer meget højt.

Vores træningssessioner foregår både online, offline, i sportshallen, i køkkenet, samt ved brug af eksterne undervisere og foredragsholdere. Vi håber, at være med til, at skabe en større forståelse for, hvad det kræver som eSports-udøver, at deltage på topplan og vil deltage aktivt i udbredelse af sporten i Danmark.

Vi samarbejder med DGI, eSport Danmark, eSportsmiljøet i Danmark, samt erhvervsdrivende i nærmiljøet. 

Som eSports-udøver mener vi, at man opnår kompetencer som i fremtiden vil være attraktive for arbejdsmarkedet, da de færdigheder, der opnås vil styrke ens evne til at kommunikere, skabe innovative løsninger, samt fuld forståelse af teknologiske muligheder

eSports-udvalget

Udvalgsformand og esports-træner
profilepic
Peter Dalsgaard Larsen
Mini Knights og Young Knights
Fysisk træner
profilepic
Lars Larsen
iCamps