Menu

Bestyrelsens beretning 2021

image Tryghed, nærhed og sammenhold - Gylling Sport og Idræts værdier
Gylling Sport og Idræt
27. april 2022 kl. 13:55
Tilbage i 2019 valgte bestyrelsen, at sætte øget fokus på udviklingen i og af Gylling Sport og Idræt. Udvikling af vores bestyrelse og udvalg, udvikling af trænerne, samt udvikling af vores sports- og idrætstilbud.

Efter to år præget med Covid-19 er en stor del af tiden i 2021 gået med, at prøve, at se frem imod 2022 og få skabt bedre struktur både for bestyrelsen og udvalgene. Men igen skal der lyde en kæmpe tak til trænere og ledere i deres måde, at håndtere denne svære situation.

Selvom det er gået ud over udviklingen på nogle områder, har det dog betydet at bestyrelses- og udvalgsarbejdet er blevet bedre klarlagt og de udfordringer der har været har givet bedre plads til forskellighed og udviklingen indenfor de enkle afdelinger af Gylling Sport og Idræt. I fortjener alle en kæmpe ros for jeres engagement og omstillingsparathed. Det er jeres kæmpe arbejde, der også er med til, at vi faktisk igennem en svær periode med Covid-19 ikke har tilbagegang i medlemstallene. Det er mega flot, specielt når man ser på udviklingen på landsplan.

Mød din sport- og idrætsforening 
Udvalgene hungrer dog stadig efter flere frivillige og derfor vil I også kunne komme til arrangementet ”Mød din sport- og idrætsforening” her den 30. april 2022. Her vil fokus nemlig være, at vise vores sports- og idrætsgrene frem, samt komme i dialog med forældre omkring frivilligheden. Vi skal have flere frivillige, der skal være med til, at løfte både små og store opgaver i fremtiden, da det er hele livsnerven i vores forening. Vi håber, at det arbejde vi har lagt i 2021 omkring frivilligheden, begynder at give udslag i 2022, men vi er også meget bevidste fra bestyrelsens side, at frivillighed kommer til, at stå meget højt på dagsorden i de kommende år.

Trænerne i Gylling Sport og Idræt
Vi har i 2021 også haft fokus på vores trænere. Alle er tilbudt videreuddannelse og en del af vores trænere har takket ja og har været afsted. Det er supervigtigt for vores forening, at vi har dygtige trænere som bliver klædt på, så de føler de kan varetage opgaverne ordentligt. Vi har ligeledes igen i år holdt en frivilligfest, hvor prioriteten er at takke de frivillige for deres arbejde, samt lave noget socialt sammen. Vi har udarbejdet og udstedt frivillighedsbeviser til brug for jobansøgninger til de, der ønskede det, hvilket har stor betydning i jobsøgningen, da det fortælle meget om ens personlighed og engagement. Det er der mange arbejdsgivere, der sætte pris på. Herforuden giver vi hvert år en årsgave til trænere og ledere som en erkendtlighed for deres store arbejde for Gylling Sport og Idræt. Der skal igen i år lyde en kæmpe tak til alle trænere og holdledere for uden jer var vi her ikke. I er med til at skabe positive oplevelser og udvikling for og af børn, unge og voksne i og omkring Gylling. I er rollemodeller og ved at tage initiativ er I med til, at skabe den udvikling vi har behov for, at kunne skabe fremtidens sport- og idrætstilbud.       

Visionen
Vores Vision har ikke ændret sig og vi ønsker stadig, at inden 2025 skal 33% af gylling og omegns borgere, dyrker en sportsgren i Gylling Sport og Idræt. Dvs. at vi gerne vil have 333 medlemmer i foreningen inden 2025. Det er en meget ambitiøs vision og svare til en fordobling af medlemmer hen over seks år. Ved udgangen af 2021 havde vi 260 medlemmer i foreningen, målt på deltagere på de enkelte hold. Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Vi har nået dette kæmpe skridt allerede ved netop at have fokus på udvikling og styrke vores organisation. Vores forventning er, at der kommer øget tilgang til vores nuværende tilbud, samt at der vil komme nye sport- og idrætstilbud til specielt til de voksne +30 årige. Så har du en idé eller noget du gerne vil prøve, at igangsætte i gylling og omegn, så er vi meget lydhøre i bestyrelsen, da det for os handler om, at få så mange ud og dyrke et sport- og idrætstilbud i deres fritid.            

Gylling Sport og Idræt ønsker også i fremtiden, at være med til udvikle mulighederne for fritidsaktiviteter i gylling og omegn.
Derfor blev der også hurtigt sendt en ansøgning til Nordea-fonden, da byens unge selv kom og spurgte om det ikke var muligt med en skaterrampe i byen. Derfor kunne vi heller ikke for hænderne ned, da vi fik bevilliget 320.000 kr. fra Nordea-fonden lige inden jul. Vi glæder os til at kunne opføre den i efteråret 2022. Selvom vi i dag ikke direkte har hold eller tilbud indenfor street-genren, så bliver man også nødttil, at skabe forholdene for at ting kan udvikle sig. Ligeledes føler vi også, at vi har et socialt ansvar i byen og vi mente derfor også, at vi på denne måde kunne være med til at skabe flere aktiviteter i Gylling for børn og unge.

Badminton 
Badminton i Gylling kunne i år fejre deres 80 års jubilæum. I den anledning blev der i forbindelse med juleafslutningen uddelt erindringsmedaljer til alle medlemmer, samt afholdt en turnering for badmintonafdelingen. Et par rigtig hyggelige arrangementer og helt sikkert noget, der har skabt endnu større fællesskab og glæde for medlemmerne og de frivillige.  

Regnskabet
Vi står nu om lidt og skal godkende et regnskab, som viser et beskeden overskud i foreningen. Det synes jeg godt vi i foreningen kan være lidt stolte af, da det skyldes vores fælles indsats. Store dele af vores overskud kommer fra arrangementer, hvor indtægten nærmest har været ikke-eksisterende grundet Covid-19. Odder Byfest er en stor del af det, som skaber det økonomiske råderum, som giver foreningen mulighed for, at lave ekstraordinære ting, nu og i fremtiden. Så jeg håber meget, at folk vil bakke op omkring både, at være frivillig og deltage, for at vi kan blive ved med, at have denne indtægtskilde. Det samme gør sig glædende for vores OK og Dagli’Brugsen samarbejde. Vores kontingenter er kommunens laveste og overskuddet kommer fra de ekstra aktiviteter vi deltager i for at skabe økonomi i foreningen, så både nu og i fremtiden vil det kræve flere hænder.

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer
Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere og sponsorer for at støtte op omkring foreningen. Vi kan kun være stolte over vores 2021 og I har alle været med til, at være en drivende faktor for foreningens udvikling. Tak til Intersport Odder, OK og Dagli'Brugsen Gylling. I gør hver især en ekstra indsats for foreningen og derfor skal der også lyde en helt speciel tak til jer. Vi vil ligeledes sende en særlig tak til vores naboklubber i Odder Kommune, som altid er indstillet på, at lave tværfagligt samarbejde og sparring på tværs af kommunen. Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til de erhvervsdrivende og fonde, der i 2021 valgte, at støtte op omkring foreningen. Jeres bidrag har været med til, at skabe vækst og tiltag, der ellers ikke ville være muligt. 

Tak fordi i lyttede.

Formand for Gylling Sport og Idræt
Lars Dalsgaard Larsen

Klik her for at downloade regnskabet


Herunder får du et indblik i året der gik i de enkelte afdelinger:

Gylling Boldklub 2021
Endnu et år der var præget af Corona-restriktioner. Bolde og kegler har aldrig været så rene som i 2020 og 2021 ;) 
I efteråret kunne klubbens ønske om at deltage i stævne/cup endelig blive indfriet. Bussen blev fyldt med tre hold spillere og trænere, som tog turen til Rødekro Cup. En skøn dag med masser af fodbold, samvær og klubfællesskab. Til Samarbejdsklubbernes Dag hos AGF blev prisen som Året Frivillig overrakt til Rikke K. Nielsen sammen med et gavekort på 25.000 kr. til Hummel. Dette fik alle medlemmer glæde af, da de i december fik overrakt en sportstaske med Gylling Boldklubs logo på. Vi glæder os til 2022, hvor klubbens 100-års jubilæum skal fejres hhv. d. 7. maj og 13. august.

Gylling Gymnastik 2021
Starten af året var igen plaget af corona-restriktioner og forbehold. Ved hjælp af god planlægning fra trænernes side, som blot har kløet på, er året dog gået uden de store ændringer. Efter sommerferien kunne vi igen smække dørene op, uden restriktioner, for alle hold igen. Sæson 2021 blev afsluttet på vanlig vis for både store og små med en dejlig juleafslutning på hvert sit plan. Det har også været muligt at sende trænere på fornyelse og bringe nyt med tilbage til foreningen. Forhåbentlig til glæde for den kommende sæson 2022.

Gylling Badminton 2021
Vi har igen i 2021 haft vores små udfordringer med Corona, men blev forskånet af store udfordringer og vores samarbejde med Gylling Efterskole, hvor vi låner hallen, har kørt perfekt igennem hele forløbet. Vi har igen i år haft et godt samarbejde med Gylling Skole omkring projekt 'Badminton i skolen', hvor vi overtager idrætstimerne i fire uger med 2.-3. klassetrin. En perfekt måde for badminton-afdelingen, at vise, hvad badmintontræning går ud på og samtidig giver sparring til idrætslærerne til nye lege og træningsøvelser. I slutningen af 2021 afholdte vi en fejring af badminton i Gylling, da vi kunne fejre vores 80 års-jubilæum. Alle deltagere fik en erindringsmedalje og ungdomsholdene fik kagemand til deres juleafslutning. Alt-i-alt nogle dejlige indslag som har været med til at styrke sammenholdet i Gylling Badminton.

Gylling eSport 2021
2021 har desværre været præget af Corona. Vi har hele tiden fuldt sundhedsmyndighedernes anvisninger og jeg (Peter, udvalgsformand for Gylling eSport) er MEGET stolt over, hvordan trænere, medlemmer, frivillige og udvalg har tacklet Corona i Gylling eSport igen i 2021. Første kvartal var derfor præget af en del online-træning, og træning hjemmefra, da vi ikke måtte bruge vores esports-lokale. En stor tak trænerne for at kæmpe igennem med hjemme-træning. En ny sæson startede op i september og igen kunne vi vende tilbage til vores lokale, nu med tre hold i alt. To Mini Gamers-hold og et Young Gamers-hold. Vi har også haft vores trænere på kursus og deltaget i DIFs og CURs projekt 'Esport og Bevægelse'. Vi fik også i november afvikling Gylling Gaming Event, LAN, med 25 deltagere. Tak til fonde og sponsorer for at bakke op om Gylling eSport. Læs mere her.

Hovedbestyrelse

Formand
profilepic
Lars Larsen
Næstformand
ingen img
Rasmus Færch Rosenberg
Kasserer
profilepic
Kristen Dahlgaard
Revisor
profilepic
Ib Hansen
Revisorsuppleant
profilepic
Carsten Risager
Udvalgsformand Gylling Boldklub
profilepic
Rikke Kirckhoff Nielsen
Udvalgsformand Gylling Gymnastik
profilepic
Signe Seldrup Kaysen
Udvalgsformand Gylling Badminton
profilepic
Thomas Søndberg
Udvalgsformand Gylling eSport
profilepic
Peter Dalsgaard Larsen